Skip to Main Content

LANG 5800: TADOKU (Japanese Extensive Reading Program)

Level Icon: Squirtle

Level 3

Original Title Romanization Author Publisher Pub Year Call Number Level
お月さん ももいろ Otsuki-san momoiro Matsutani, Mioyoko Popurasha ポプラ社 1973 E Mat 3
ごんぎつね Gongitsune Niimi, Nankichi Popurasha ポプラ社 1969 E Nii 3
こどものすきなかみさま Kodomo no sukina kamisama Niimi, Nankichi Dai nihon tosho 大日本図書 1973 E Nii 3
雪の女王   氷の城へ Yuki no joou Koorino shiro e Andersen, H C Nihon hoso shuppan kyokai 2006 Fic And 3
雪の女王   鏡のかけら Yuki no joou Kagami no kakera Andersen, H C Nihon hoso shuppan kyokai 2006 Fic And 3
森のはずれ シャックリのぼうけん Mori no hazure shakkuri no booken Funazaki, Yasuko Kaiseisha 偕成社 1976 Fic Fun 3
てぶくろをつくった鬼 Tebukuro o tsukutta oni Imai, Yasuyuki Arisukan アリス館 1976 Fic Ima 3
ぼくは王さま Boku wa oosama Teramura, Teruo Rironsha 理論社 1967 Fic Ter 3
日本のとんち話 Nihon no tonchi banashi Kawasaki, Daiji Doshinsha 童心社 1979 398 Kaw 3
日本のむかし話 一 Nihon no tonchi banashi 1 Tsubota, Joji Kaiseisha bunko 偕成社文庫 1975 398 Tsu v.1 3
日本のむかし話 二 Nihon no tonchi banashi 2 Tsubota, Joji Kaiseisha bunko 偕成社文庫 1975 398 Tsu v.2 3
日本のむかし話 三 Nihon no tonchi banashi 3 Tsubota, Joji Kaiseisha bunko 偕成社文庫 1975 398 Tsu v.3 3
日本のむかし話 四 Nihon no tonchi banashi 4 Tsubota, Joji Kaiseisha bunko 偕成社文庫 1975 398 Tsu v.4 3
日本のむかし話 五 Nihon no tonchi banashi 5 Tsubota, Joji Kaiseisha bunko 偕成社文庫 1975 398 Tsu v.5 3
ことばの森 Kotoba no mori Yoshida, Mizuho Chuo kyoiku tosho kenkyujo 中央教育図書研究所 1991 415 Yos 3
ピッカピカ音読館 Pikkapika ondoku kan Saito, Takashi Shogakkan 小学館 2008 495.6 Sai 3
怪物くん 怪物ランドへの招待 Kaibutsu kun kaibutsu rando e no shotai Fujiko, Fujio Shogakkan 小学館 2006 741.5 fuji  3
怪物くん 1 Kaibutsu kun 1 Fujiko, Fujio Shogakkan 小学館 2005 741.5 fuji V.1 3
怪物くん 2 Kaibutsu kun 2 Fujiko, Fujio Shogakkan 小学館 2005 741.5 fuji V.2 3
怪物くん 3 Kaibutsu kun 3 Fujiko, Fujio Shogakkan 小学館 2005 741.5 fuji V.3 3