Skip to Main Content

LANG 5800: TADOKU (Japanese Extensive Reading Program)

Level Icon: Master Ball

Level 4.5

Original Title Romnaization Author Publisher Pub Year Call Number Level
話のびっくり箱 5年上 Hanashi no bikkuribako jo Gakushu kienkyusha Gakushu kienkyusha 学習研究社 2006 Fic Gak 4.5
話のびっくり箱 5年下 Hanashi no bikkuribako ge Gakushu kienkyusha Gakushu kienkyusha 学習研究社 2006 Fic Gak 4.5
ダヤン、わちふぃーるどへ Dayan, wachi fi-rudo e Ikeda, Akiko Horupu shuppan ほるぷ出版 1999 Fic Ike 4.5
ホビットの冒険 上 Hobitto no boken Tolkien, J R R Iwanami shoten 岩波書店 2002 Fic Tol 4.5
ホビットの冒険 下 Hobitto no boken Tolkien, J R R Iwanami shoten 岩波書店 2002 Fic Tol 4.5
ぼくが探偵だった夏 Boku ga tantei datta natsu Uchida, Yasuo Kodansha 講談社 2009 Fic Uch 4.5
じょうぶな頭とかしこい体になるために Joobuna atama to kashikoi karada ni narutameni Gomi, Taro Buronzu shinsha ブロンズ新社 1991 170 Gom 4.5
パパラギ Paparagi Scheurmann, Erich Rippu shobo 立風書房 2002 301 Pap 4.5
自然図鑑 Shizen zukan Satouchi, Ai Fukuinkan shoten 福音館書店 1986 508.03 Sat 4.5
日本の歴史 1 Nihon no rekishi 1 Kodama, Kota supervision  Shogakkan 小学館 1981 741.5 Aom 1981 v.1 4.5
日本の歴史 2 Nihon no rekishi 2 Kodama, Kota supervision  Shogakkan 小学館 1981 741.5 Aom 1981 v.2 4.5
日本の歴史 3 Nihon no rekishi 3 Kodama, Kota supervision  Shogakkan 小学館 1981 741.5 Aom 1981 v.3 4.5
日本の歴史 4 Nihon no rekishi 4 Kodama, Kota supervision  Shogakkan 小学館 1981 741.5 Aom 1981 v.4 4.5
日本の歴史 5 Nihon no rekishi 5 Kodama, Kota supervision  Shogakkan 小学館 1982 741.5 Aom 1981 v.5 4.5
日本の歴史 7 Nihon no rekishi 7 Kodama, Kota supervision  Shogakkan 小学館 1982 741.5 Aom 1981 v.7 4.5
日本の歴史 8 Nihon no rekishi 8 Kodama, Kota supervision  Shogakkan 小学館 1982 741.5 Aom 1981 v.8 4.5
日本の歴史 9 Nihon no rekishi 9 Kodama, Kota supervision  Shogakkan 小学館 1982 741.5 Aom 1981 v.9 4.5
日本の歴史 10 Nihon no rekishi 10 Kodama, Kota supervision  Shogakkan 小学館 1982 741.5 Aom 1981 v.10 4.5
日本の歴史 11 Nihon no rekishi 11 Kodama, Kota supervision  Shogakkan 小学館 1982 741.5 Aom 1981 v.11 4.5
日本の歴史 12 Nihon no rekishi 12 Kodama, Kota supervision  Shogakkan 小学館 1982 741.5 Aom 1981 v.12 4.5
日本の歴史 13 Nihon no rekishi 13 Kodama, Kota supervision  Shogakkan 小学館 1982 741.5 Aom 1981 v.13 4.5
日本の歴史 14 Nihon no rekishi 14 Kodama, Kota supervision  Shogakkan 小学館 1982 741.5 Aom 1981 v.14 4.5
日本の歴史 15 Nihon no rekishi 15 Kodama, Kota supervision  Shogakkan 小学館 1982 741.5 Aom 1981 v.15 4.5
日本の歴史 16 Nihon no rekishi 16 Kodama, Kota supervision  Shogakkan 小学館 1983 741.5 Aom 1981 v.16 4.5
日本の歴史 17 Nihon no rekishi 17 Kodama, Kota supervision  Shogakkan 小学館 1983 741.5 Aom 1981 v.17 4.5
日本の歴史 18 Nihon no rekishi 18 Kodama, Kota supervision  Shogakkan 小学館 1983 741.5 Aom 1981 v.18 4.5
日本の歴史 19 Nihon no rekishi 19 Kodama, Kota supervision  Shogakkan 小学館 1983 741.5 Aom 1981 v.19 4.5
日本の歴史 20 Nihon no rekishi 20 Kodama, Kota supervision  Shogakkan 小学館 1983 741.5 Aom 1981 v.20 4.5
まんがまるごと小倉百人一首 Manga marugoto ogura hyakunin isshu Ariyoshi, Tamotsu Gakken 学研 1994 741.5 Ari 4.5
まんが人物館 豊臣秀吉 Manga jinbutsu kan Toyotomi Hideyoshi Owada, Tetsuo Shogakkan 小学館 1996 741.5 Chi 4.5
大阪100円生活 Osaka 100 en seikatsu Ishii, Hisaichi Kodansha 講談社 2005 741.5 Ish 4.5
人物日本の歴史 7 Jinbutsu nihon no rekishi 7 Kodama, Kota supervision  Shogakkan 小学館 1985 741.5 Jin 1985 v.7 4.5
人物日本の歴史 10 Jinbutsu nihon no rekishi 10 Kodama, Kota supervision  Shogakkan 小学館 1985 741.5 Jin 1985 v.10 4.5
人物日本の歴史 11 Jinbutsu nihon no rekishi 11 Kodama, Kota supervision  Shogakkan 小学館 1985 741.5 Jin 1985 v.11 4.5
人物日本の歴史 13 Jinbutsu nihon no rekishi 13 Kodama, Kota supervision  Shogakkan 小学館 1985 741.5 Jin 1985 v.13 4.5
人物日本の歴史 14 Jinbutsu nihon no rekishi 14 Kodama, Kota supervision  Shogakkan 小学館 1986 741.5 Jin 1985 v.14 4.5
人物日本の歴史 15 Jinbutsu nihon no rekishi 15 Kodama, Kota supervision  Shogakkan 小学館 1986 741.5 Jin 1985 v.15 4.5
人物日本の歴史 16 Jinbutsu nihon no rekishi 16 Kodama, Kota supervision  Shogakkan 小学館 1986 741.5 Jin 1985 v.16 4.5
人物日本の歴史 17 Jinbutsu nihon no rekishi 17 Kodama, Kota supervision  Shogakkan 小学館 1986 741.5 Jin 1985 v.17 4.5
人物日本の歴史 18 Jinbutsu nihon no rekishi 18 Kodama, Kota supervision  Shogakkan 小学館 1986 741.5 Jin 1985 v.18 4.5
人物日本の歴史 20 Jinbutsu nihon no rekishi 20 Kodama, Kota supervision  Shogakkan 小学館 1987 741.5 Jin 1985 v.20 4.5
人物日本の歴史 21 Jinbutsu nihon no rekishi 21 Kodama, Kota supervision  Shogakkan 小学館 1987 741.5 Jin 1985 v.21 4.5
人物日本の歴史 22 Jinbutsu nihon no rekishi 22 Kodama, Kota supervision  Shogakkan 小学館 1987 741.5 Jin 1985 v.22 4.5
人物日本の歴史 23 Jinbutsu nihon no rekishi 23 Kodama, Kota supervision  Shogakkan 小学館 1987 741.5 Jin 1985 v.23 4.5
人物日本の歴史 24 Jinbutsu nihon no rekishi 24 Kodama, Kota supervision  Shogakkan 小学館 1987 741.5 Jin 1985 v.24 4.5
世界の歴史 1 Sekai no rekishi 1 Tezuka, Osamu Cyuokoron sha 中央公論社 1983 741.5 Tez v.1 4.5
世界の歴史 2 Sekai no rekishi 2 Tezuka, Osamu Cyuokoron sha 中央公論社 1983 741.5 Tez v.2 4.5
世界の歴史 3 Sekai no rekishi 3 Tezuka, Osamu Cyuokoron sha 中央公論社 1984 741.5 Tez v.3 4.5
世界の歴史 4 Sekai no rekishi 4 Tezuka, Osamu Cyuokoron sha 中央公論社 1984 741.5 Tez v.4 4.5
世界の歴史 5 Sekai no rekishi 5 Tezuka, Osamu Cyuokoron sha 中央公論社 1984 741.5 Tez v.5 4.5
世界の歴史 6 Sekai no rekishi 6 Tezuka, Osamu Cyuokoron sha 中央公論社 1984 741.5 Tez v.6 4.5
世界の歴史 7 Sekai no rekishi 7 Tezuka, Osamu Cyuokoron sha 中央公論社 1984 741.5 Tez v.7 4.5
世界の歴史 8 Sekai no rekishi 8 Tezuka, Osamu Cyuokoron sha 中央公論社 1984 741.5 Tez v.8 4.5
世界の歴史 9 Sekai no rekishi 9 Tezuka, Osamu Cyuokoron sha 中央公論社 1984 741.5 Tez v.9 4.5
世界の歴史 10 Sekai no rekishi 10 Tezuka, Osamu Cyuokoron sha 中央公論社 1984 741.5 Tez v.10 4.5
世界の歴史 11 Sekai no rekishi 11 Tezuka, Osamu Cyuokoron sha 中央公論社 1984 741.5 Tez v.11 4.5
世界の歴史 12 Sekai no rekishi 12 Tezuka, Osamu Cyuokoron sha 中央公論社 1984 741.5 Tez v.12 4.5
世界の歴史 13 Sekai no rekishi 13 Tezuka, Osamu Cyuokoron sha 中央公論社 1984 741.5 Tez v.13 4.5
世界の歴史 14 Sekai no rekishi 14 Tezuka, Osamu Cyuokoron sha 中央公論社 1985 741.5 Tez v.14 4.5
世界の歴史 15 Sekai no rekishi 15 Tezuka, Osamu Cyuokoron sha 中央公論社 1985 741.5 Tez v.15 4.5
雨月物語 Ugetsu monogatari Sato, Satoru Kodansha 講談社 1992 895.6 Ino 4.5
まんがこども大百科 Manga kodomo hyakka   Shueisha 集英社 2000 O39 Man 4.5